Grupy Fokusowe

Od lipca do października 2014 zorganizowano grupy fokusowe dla młodych ludzi w każdym z krajów partnerskich (Austrii, Polsce, Hiszpanii, Malty, Niemiec). W sumie w tych zajęciach wzięło udział 57 osób. Aġenzija Żgħażagħ (z Malty) opracowała program spotkań, który był realizowany przez każdego z partnerów w czasie pracy z młodymi ludźmi.

Uczestnicy grup fokusowych dyskutowali nad problemami młodych osób z grup defawozryzowanych ( nie uczących się i nie pracujących) i próbowali znaleźć rozwiązania dla tych problemów.
Wybrane osoby, które uczestniczyły w tych spotkaniach, zostaną przeszkolone jak prowadzić warsztaty dla innych młodych osób.

Warsztaty z Edukacji Rówieśniczej

12 młodych osób z Malty, Hiszpanii, Polski, Austrii i Niemiec uczestniczyło w warsztacie na temat edukacji rówieśniczej, które został opracowany przez Centrum Edukacji Dorosłych Stephansstift. Głównymi tematami była motywacja, pewność siebie oraz autoprezentacja. Na koniec warsztatów każda z młodych krótko zaprezentowała siebie przed gronem ekspertów z projektu My Way.

Eksperci byli pod dużym wrażeniem jakości tych prezentacji. Uczestnikom szczególnie przypadły do gustu sztuczki na ćwiczenie pamięci przygotowane przez trenera z Niemiec Holger Heerhorst. W ciągu 2-3 minut uczestnicy byli wstanie zapamiętać 20 pojęć. Młodzi ludzie byli zaskoczeni możliwościami, jakimi dysponują ich umysły, ale najważniejsze było dla nich to, że te proste sztuczki można stosować w codziennym życiu
Kilka momentów z warsztatów utrwalonych na zdjęciach.

Narodowe Warsztaty z Edukacji Rówieśniczej

Osoby, które uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu młodych liderów w Hanowerze, poprowadziły własne warsztaty rówieśnicze w swoich krajach w maju 2015. Warsztaty odbyły się we wszystkich krajach partnerskich: Austrii, Polsce, Hiszpanii, w Niemczech I na Malcie.
55 młodych osób z grup ryzyka (defaworyzowanych w zatrudnieniu i mających problemy z uczeniem się ) wzięło udział w warsztatach prowadzonych przez liderów rówieśniczych. Głównymi tematami warsztatów były: wpływ doświadczeń życiowych na podejmowane decyzje, stawianie sobie celów edukacyjnych I zawodowych , znaczenie edukacji w życiu człowieka, sposoby motywacji, wyzwania stojące przed osobami poszukującymi pracy, doświadczenie z różnymi rodzajami dyskryminacji. W czasie warsztatów uczestnikom zostały zaprezentowane również sposoby wsparcia i pomocy oferowane na poziomie krajowym tej grupie docelowej. Rezultaty osiągnięte w czasie warsztatów były bardzo pozytywne. Większość uczestników chciałaby ponownie wziąć udział w podobnych zajęciach. Liderzy rówieśniczy zostali dobrze ocenieni I również wyrazili chęć prowadzenia podobnych warsztatów w przyszłości.

Member Area

Go to top