Specjaliści z sześciu krajów europejskich będą wspólnie pracować nad organizacją i wdrożeniem warsztatów z edukacji rówieśniczej oraz nad stworzeniem „Kompendium MY WAY" dla instytucji edukacyjnych, trenerów, specjalistów oraz władz odpowiedzialnych za kształcenie i zatrudnienie młodzieży.
„Kompendium MY WAY" będzie zawierało zwięzłe informacje adresowane do osób pracujących w sektorze zatrudnienia pomocne w lepszym dotarciu z właściwym programem interwencyjnym do młodzieży z grupy ryzyka oraz będzie przewodnikiem jak wprowadzić w życie transfer narzędzi MY WAY do różnych krajów europejskich.

 

 

Member Area

Go to top