L-għan tal-proġett huwa li jiġu involuti speċjalisti minn sitt pajjiżi Ewropej li jaħdmu flimkien biex jorganizzaw u jimplimentaw Peer Group Workshops, u li jipproduċu Kumpilazzjoni MY WAY li tista' tintuża bħala punt ta' referiment għall-fornituri tas-servizzi, trejners, professjonisti, kif ukoll partijiet interessati fis-settur tal-impjiegi taż-żgħażagħ.

Il-Kumpilazzjoni MY WAY għandha tipprovdi informazzjoni kompatta sabiex żgħażagħ f'riskju jintlaqtu aħjar permezz ta' tipi differenti ta' programmi u interventi fis-settur tal-impjiegi taż-żgħażagħ u biex jigu trasferiti l-informazzjoni/riżultati lill-Istati Membri Ewropej.

 

 

Member Area

Go to top